Kontakty

 Jméno  Zaměření  Oddělení  Telefon  Mobil
Ing. Stanislav Koukal ředitel RP   547 427 647 774 423 826
         
Ing. Josef Husták vedoucí oddělení

Oddělení provozní

547 427 660 776 213 053
Mgr. Zdeněk Hejkal GIS, informatika

Oddělení provozní

516 428 893 725 105 638
Lucie Staňková. DiS. asistentka

Oddělení provozní

516 428 880 725 365 532
Marta Součková ekonomka

Oddělení provozní

519 510 585 606 621 878
Ing. Roman Zajíček zoolog

Oddělení provozní

547 427 641 603 491 621
         
Mgr. Lenka Slavíková

vedoucí oddělení,

krajinář, zemědělec

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 642 607 236 169
Ing. Jana Barašová dendrolog

Oddělení péče o přírodu a krajinu

547 427 640 731 608 271
Ing. Martina Brodská krajinář

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 643 606 270 090
Ing. Petr Koutný zoolog, vodař

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 644 737 682 580
Ing. Marie Vondrová pedolog

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 640 608 068 948
Lucie Janíková lesník, pozemky

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 655 724 715 899
         
Mgr. Petr Slavík

vedoucí oddělení,

botanik

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 650 723 286 525
Ing. David Horal ornitolog

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 662 721 130 265
Ing. Karin Hustáková botanik

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 657  
Mgr. Jan Juřica botanik

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 654 724 758 871
Ing. Bohuslav Koutecký lesník

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

  601 393 884
Mgr. Jana Pekárová botanik

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 656 725 367 971
Ing. Vladana Procházková dendrolog

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 663 608 263 537
Mgr. Blanka Zedková krajinář

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

  775 223 043
 Ing. Sylva Holánová  dendrolog  

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

 549 210 226

 608 519 472

         
RNDr. Leoš Štefka vedoucí správy

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 880 602 664 847
RNDr. Antonín Tůma geolog, zástupce vedoucího

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 894 725 737 567
Ing. Jarmila Pavlíčková krajinář

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 886 731 427 376
Ing. Dominik Franc lesník

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 895 606 622 689
Mgr. Antonín Krása zoolog

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 884 725 759 113
Mgr. Zdeněk Musil botanik

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 891 720 412 025
Ing. Marie Kotyzová zemědělec

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 892 725 044 051
         
Mgr. Jiří Kmet vedoucí správy

Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 724 831 131
RNDr. Jiří Matuška botanik, zástupce vedoucího Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 724 339 663
Ing. Květoslava Körberová krajinář Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 602 814 019
Mgr. Helena Prokešová botanik Oddělení Správa CHKO Pálava 519 510 585  
Mgr. Pavel Dedek zoolog Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 602 225 748
Ing. Vlastimil Sajfrt vodař, geolog Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 602 689 057
Ing. František Foltýn dendrolog Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 724 758 870
Ing. Lenka Rabušicová zemědělec Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 725 320 580
Ing. Vladan Riedl lesník Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 724 828 561

 

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt