Kontakty

Emaily ve tvaru jmeno.prijmeni@nature.cz

 Jméno  Zaměření  Oddělení  Telefon  Mobil
Ing. Stanislav Koukal ředitel RP   547 427 647 774 423 826
Ing. Roman Zajíček zoolog

 

547 427 641 603 491 621
         
Ing. Josef Husták vedoucí oddělení

Oddělení provozní

547 427 660 776 213 053
Lucie Jordánková, DiS. asistentka

Oddělení provozní

516 428 880 725 365 532
RNDr. Jan Miklín, Ph.D. GIS, grafika, správa webu

Oddělení provozní

519 510 585 777 081 877
Marta Součková ekonomka

Oddělení provozní

519 510 585 606 621 878
         
Mgr. Lenka Slavíková

vedoucí oddělení,

krajinář, zemědělec

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 642 607 236 169
Ing. Bc. Jana Deutscherová (roz. Barašová) dendrolog

Oddělení péče o přírodu a krajinu

547 427 643 731 608 271
Ing. Lucie Janíková lesník, pozemky

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 655 724 715 899
Ing. Petr Koutný zoolog, vodař

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 644 737 682 580
Ing. Marie Vondrová pedolog

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 640 608 068 948
Mgr. Blanka Zedková hydrobiolog

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

547 427 642 725 105 638
         
Mgr. Petr Slavík

vedoucí oddělení,

botanik

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 650 723 286 525
Ing. Sylva Holánová dendrolog Oddělení sledování stavu

biodiverzity

549 210 226

 608 519 472

Ing. David Horal ornitolog

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 662 721 130 265
Mgr. Jan Juřica botanik

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 654 724 758 871
Mgr. Tomáš Krejčí, Ph.D. arachnolog, monitoring

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 669 730 573 462
Mgr. Jana Pekárová botanik

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 656 725 367 971
Ing. Hana Přikrylová lesník, pozemky

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 657 603 557 317
Mgr. Jakub Salaš mykolog, monitoring

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 669

730 593 380

Mgr. Petra Steidlová ornitolog, monitoring

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

547 427 669

 

         
RNDr. Leoš Štefka vedoucí správy

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 880 602 664 847
RNDr. Antonín Tůma geolog, zástupce vedoucího

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 894 725 737 567
Ing. Dominik Franc lesník

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 895 606 622 689
Mgr. Antonín Krása zoolog

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 884 725 759 113
Ing. Marie Kotyzová zemědělec

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 892 725 044 051
Mgr. Zdeněk Musil botanik

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 891 720 412 025
Ing. Jarmila Pavlíčková krajinář

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

516 428 886 731 427 376
         
Mgr. Jiří Kmet vedoucí správy

Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 724 831 131
RNDr. Jiří Matuška zástupce vedoucího Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 724 339 663
Mgr. Pavel Dedek zoologie Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 602 225 748
Ing. František Foltýn péče o zvláště chráněná území, dendrologie Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 724 758 870
Ing. Květoslava Körberová stavební agenda Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 602 814 019
Mgr. Helena Prokešová botanika Oddělení Správa CHKO Pálava 519 510 585 731 679 942
Ing. Lenka Rabušicová zemědělství, ÚSES Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 725 320 580
Ing. Vladan Riedl lesnictví Oddělení Správa CHKO

Pálava

547 427 662 724 828 561
Ing. Vlastimil Sajfrt vodní hospodářství, NATURA 200 Oddělení Správa CHKO

Pálava

519 510 585 602 689 057

 

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt