Regionální pracoviště Jižní Morava >> O regionálním pracovišti

O regionálním pracovišti

Regionální pracoviště Jižní Morava vykonává na území CHKO Pálava a CHKO Moravský kras státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny vymezenou zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v účinném znění.

Dále je v rámci celého svého územního obvodu odbornou organizací ochrany přírody. Zajišťuje inventarizační průzkumy přírody a odborný monitoring, vydává odborná stanoviska žadatelům a příslušným orgánům, zpracovává plány péče o chráněná území a stará se o naplnění těchto plánů, poskytuje podporu orgánům státní správy, zajišťuje krajinotvorné programy MŽP a Operační program Životní prostředí.

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8.00-17.00

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt