Kontakty

Emaily ve tvaru jmeno.prijmeni@nature.cz

 Jméno  Zaměření  Oddělení  Mobil
Ing. Stanislav Koukal ředitel RP   774 423 826
       
Ing. Josef Husták vedoucí oddělení

Oddělení provozní

776 213 053
Lucie Jordánková, DiS. asistentka

Oddělení provozní

725 365 532
RNDr. Jan Miklín, Ph.D. GIS, grafika, správa webu

Oddělení provozní

777 081 877
Ing. Roman Zajíček zoolog

Oddělení provozní

603 491 621
       
Mgr. Lenka Slavíková

vedoucí oddělení,

krajinář, zemědělec

Oddělení péče o přírodu

a krajinu

607 236 169
Ing. Bc. Jana Deutscherová dendrolog

Oddělení péče o přírodu a krajinu

731 608 271
Mgr. Pavla Ehlová krajinný ekolog, pozemky

Oddělení péče o přírodu a krajinu

547 427 642
Ing. Lucie Janíková lesník

Oddělení péče o přírodu a krajinu

724 715 899
Ing. Petr Koutný zoolog, vodař

Oddělení péče o přírodu a krajinu

737 682 580
Mgr. Blanka Zedková hydrobiolog

Oddělení péče o přírodu a krajinu

725 105 638
       
Mgr. Petr Slavík

vedoucí oddělení,

botanik

Oddělení sledování stavu

biodiverzity

723 286 525
Bc. Marcel Bartoš botanik, monitoring Oddělení sledování stavu biodiverzity

 

Mgr. Jana Beneschová botanik Oddělení sledování stavu biodiverzity

730 594 646

Mgr. Rudolf Formánek hydrobiolog, monitoring Oddělení sledování stavu biodiverzity

 

Ing. Sylva Holánová dendrolog Oddělení sledování stavu biodiverzity

608 519 472

Ing. David Horal ornitolog

Oddělení sledování stavu biodiverzity

721 130 265
Mgr. Václav Husek lesník

Oddělení sledování stavu biodiverzity

605 397 709
Mgr. Tomáš Krejčí, Ph.D. arachnolog

Oddělení sledování stavu biodiverzity

730 573 462
Mgr. Jana Pekárová botanik

Oddělení sledování stavu biodiverzity

725 367 971
Mgr. Jakub Salaš mykolog, monitoring

Oddělení sledování stavu biodiverzity

730 593 380

Mgr. Petra Steidlová ornitolog, monitoring

Oddělení sledování stavu biodiverzity

 

       
Ing. Dominik Franc vedoucí správy

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

606 622 689
RNDr. Antonín Tůma geolog, zástupce vedoucího

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

725 737 567
Mgr. Filip Chalupka projekt OPŽP - jeskyně

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

774 356 967
Mgr. Antonín Krása zoolog

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

725 759 113
Ing. Marie Kotyzová zemědělec

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

725 044 051
Mgr. Zdeněk Musil botanik

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

720 412 025
Ing. Jarmila Pavlíčková krajinář

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

731 427 376
Ing. Hana Přikrylová lesník, pozemky

Oddělení Správa CHKO

Moravský kras

603 557 317
       
Mgr. Jiří Kmet vedoucí správy

Oddělení Správa CHKO Pálava

724 831 131
RNDr. Jiří Matuška zástupce vedoucího Oddělení Správa CHKO Pálava 724 339 663
Mgr. Pavel Dedek zoologie Oddělení Správa CHKO Pálava 602 225 748
Ing. František Foltýn péče o zvláště chráněná území, dendrologie Oddělení Správa CHKO Pálava 724 758 870
Jarmil Goldman stavební agenda Oddělení Správa CHKO Pálava 605 396 759
Bc. Petr Hubatka botanika Oddělení Správa CHKO Pálava 737 997 787
Mgr. Helena Prokešová botanika Oddělení Správa CHKO Pálava 731 679 942
Ing. Lenka Rabušicová zemědělství, ÚSES Oddělení Správa CHKO Pálava 725 320 580
Ing. Vladan Riedl lesnictví Oddělení Správa CHKO Pálava 724 828 561
Ing. Vlastimil Sajfrt vodní hospodářství, NATURA 2000 Oddělení Správa CHKO Pálava 602 689 057

 

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt