Regionální pracoviště Jižní Morava >> Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Zajišťujeme péči o zvláště chráněná území a podílíme se na admisitraci některých krajinotvorných programů i ve volné krajině

V letech 2017 až 2022 zajišťujeme obnovní management vybraných území prostřednictvím dotace z operačního programu Životní prostředí díky dotaci na akci Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě.

 

Od roku 2017 do roku 2022 čerpáme finanční prostředky na péči o vybraná území mimo jiné z Operačního programu Životní prostředí. Akce Obnovní management území národního významuna Jižní Moravě se zaměřuje na ty části chráněných území, které nutně potřebují obnovní management. Obvykle se jedná o území, kde se v minulosti extenzivním hospodařením vyvinula cenná společenstva a která v posledních desetiletích nebylo možné ekonomicky efektivně využívat. Díky tomu se sice na těchto místech dosud můžeme setkat s mnoha zajímavými druhy rostlin i živočichů, ale bez kosení nebo pastvy není možné tato místa dlouhodobě udržet a méně konkurenceschopné druhy postupně mizí a snižuje se druhová pestrost. Šestiletou intenzivní péčí, spočívající převážně v redukci náletových dřevin a následném intenzivním kosení a pastvě, chceme docílit obnovení původních společenstev.

 

 

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt