Regionální pracoviště Jižní Morava >> Pro návštěvníky >> Aktuality >> Dohoda lesníků a ochranářů na Soutoku přinese nižší těžby dřeva

Dohoda lesníků a ochranářů na Soutoku přinese nižší těžby dřeva

Dohoda lesníků a ochranářů na Soutoku přinese nižší těžby dřeva

22.9.2021

Nedávno uzavřená dohoda mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny o podobě lesního hospodaření v oblasti soutoku Moravy a Dyje přináší otázky, jak se v této oblasti změní těžby dřeva. Zaznívají i hlasy, které se obávají zvýšení těžeb. To je samozřejmě nesmysl: cílem dohody bylo upravit způsob hospodaření ve zdejších lesích tak, aby byl z hlediska ochrany přírody příznivější; navýšení těžeb mezi taková opatření rozhodně nepatří.

„Z hlediska ochrany přírody je problematický holosečný způsob hospodaření, při němž jsou odtěženy všechny stromy, případně zůstane stát jen pár ponechaných jedinců,“ říká lesník AOPK ČR Vladan Riedl. „Za relativně krátkou dobu pak vznikají velké plochy se stejnověkými, velmi mladými porosty. Proto bylo jedním z cílů AOPK ČR rozložit těžbu dřeva do větší plochy, ale tak, aby se odtěžila vždy jen část stromů. Zůstane tak stát poměrně velké množství starých stromů a zároveň se les prosvětlí – právě světlé lesy v minulém století téměř zcela vymizely a druhy na ně vázané patří k nejohroženějším.“

Díky dohodě AOPK ČR a LČR by už na Soutoku neměly vznikat šachovnice pasek v takovém rozsahu, jako tomu bylo dříve.

Tento princip dokládají čísla. Na území LHC Soutok se bude těžit na 753 ha (zatímco původní návrh LČR počítal s 671 ha). Vytěží se ale zhruba o třetinu méně dřeva, ve srovnání s předchozím desetiletím budou nově schválené těžby nižší téměř o polovinu a dokonce i na menš ploše. Na rozdíl od současného stavu se ale zvětšuje i bezzásahové území na místě plánované národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy. Podobná situace je i v části Niva Dyje. Tady v kompromisním návrhu došlo ke zvýšení plochy těžby z 266 ha na 323 ha, její objem ale klesl zhruba o čtvrtinu.

Nově upravené lesní hospodaření počítá jak s managementem aktivním – prosvětlováním porostů, tak ponecháním větší části lesů samovolnému vývoji, jako tomu dosud je v NPR Ranšpurk a NPR Cahnov-Soutok.

„Jsme rádi, že po letech marných debat a sporů se nám podařilo s Lesy ČR najít společnou řeč a uzavřít dohodu. Ta je kompromisem pro obě strany, který ale přinese citlivější a k přírodě ohleduplnější lesní hospodaření v této mimořádně cenné lokalitě. Zároveň však ponechává LČR prostor pro těžbu dřeva a obnovu lesa, byť v o něco menším rozsahu, než tomu bylo v uplynulých desetiletích. Obavy ze zvýšené těžby jsou naprostým nepochopením obsahu dohody a nových lesnických plánů,“ uzavírá Stanislav Koukal, ředitel jihomoravského pracoviště AOPK ČR. 

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt