Exkurze na Pouzdřanskou step

Exkurze na Pouzdřanskou step

27.4.2018

Zveme všechny zájemce na zhruba dvouhodinovou exkurzi po nejcennějších částech Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Morava vás zve na vycházku a besedu pod širým nebem Pouzdřanská step na Serváce. 

Co můžete očekávat? Zhruba dvouhodinovou exkurzi po nejcennějších částech Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby. Bezprostřední zážitek toho nejlepšího z jihomoravské přírody v tom nejlepším ročním období. Povídání o tom, proč je Pouzdřanská step tak významná, co na ní žije a co pro ni děláme. Odpovědi na otázky, jak se o step staráme, kdo to platí a kolik to stojí. Ukázky výsledků praktické péče o Pouzdřanskou step.

Sejdeme se v neděli 13. května 2018 v 9:00 u zastávky autobusu před školou v Pouzdřanech a projdeme se starým úvozem do sedla pod Kolbami. Odtud zamíříme na vrcholek Pouzdřanského kopce, navštívíme jižní část lesa a kolem starých sadů a cihelny se vrátíme zpět do výchozího bodu.

Národní přírodní památkou vás bude provázet Petr Slavík.

pouzdrany

Akce je součástí projektu „Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě“, číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt