Regionální pracoviště Jižní Morava >> Pro návštěvníky >> Aktuality >> Mimořádný výskyt kormoránů malých na Střední nádrži Vodního díla Nové Mlýny

Mimořádný výskyt kormoránů malých na Střední nádrži Vodního díla Nové Mlýny

Mimořádný výskyt kormoránů malých na Střední nádrži Vodního díla Nové Mlýny

16.11.2021

V létě letošního roku se u nás objevili v nevídaných počtech kormoráni malí.

Tento druh, skoro o polovinu menší než náš kormorán velký (tedy pták zhruba velikosti lysky), s malým zobáčkem, zbarvený trochu do hnědo-bronzova, ve svatebním šatu s tmavozeleným leskem, u nás nehnízdí. Nejbližší hnízdiště se nacházejí na Neziderském jezeře v Rakousku a na více místech Maďarska. Do roku 1990 byl u nás zastižen pouze třikrát, od roku 2009 počet záznamů vzrůstá v souvislosti s tím, že jeho hnízdní populace se ve velké části evropského areálu zvyšuje (nejvíce jich hnízdí v deltě Dunaje).

Při letošním záletu se kormoráni objevili v jižních, středních a severních Čechách i na střední Moravě; zdaleka největší počet se jich však stále zdržuje na jižní Moravě, a to především na Střední nádrži vodního díla Nové Mlýny, tedy ve stejnojmenné ptačí oblasti a současně v přírodní rezervaci Věstonická nádrž. Jestliže celkový počet jedinců, kteří se po Česku pohybovali, dosáhl asi 200, na Věstonické nádrži se jich v těchto dnech stále drží kolem stovky.

Zatímco přes den loví potravu na řece Dyji i na vlastní nádrži, za místo společného nocování si zvolili smíšenou kolonii kormoránů a několika druhů volavkovitých ptáků na tzv. Ivaňském ostrově Věstonické nádrže , kam se kolem západu slunce sletují společně s mnohem početnějšími kormorány velkými a také s volavkami bílými. Na rozdíl od kormoránů velkých se ke spánku neukládají na vysokých stromech, ale především v hustých nízkých vrbách v jižní části ostrova. Jejich večerní slet je úchvatným zážitkem pro každého milovníka přírody a lze jej pěkně pozorovat z rozšířeného místa u výpusti z Horní do Střední nádrže na nedávno zbudované cyklostezce.

David Horal, ilustrační fotografie Pavel Štěpánek

Kormorán malý ve svatebním šatu. Ilustrační fotografie: Pavel Štěpánek. Kormoráni malí v mimohnízdním období. Ilustrační fotografie: Pavel Štěpánek.

Regionální pracoviště Jižní Morava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt